Sertifikācijas centrs ir akreditēts atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17065 prasībām (akreditētās institūcijas numurs LATAK-S1-239), kā arī atzīts par kompetentu Latvijā un ES veikt produktu atbilstības novērtēšanu (notificētās institūcijas numurs 1407).

Produktu sertifikācijas centrs veic atbilstības novērtēšanu atbilstoši ES direktīvu un Ministru kabineta noteikumu prasībām un izsniedz atbilstības sertifikātu, kas dod tiesības ražotājam marķēt produkciju ar CE zīmi, kas apliecina produkcijas atbilstību drošības prasībām, kā arī veicina produkcijas apriti gan Eiropas Savienībā, gan citās pasaules valstīs.

TÜV Rheinland group – LRTDEA sertifikāti un slēdzieni tiek atzīti visās Eiropas Savienības un citās pasaules valstīs.

WPQR, BPQR
Metālisko materiālu metināšanas procedūru apstiprināšana
Dažādu produktu izgatavošana nosaka prasības metināšanas kvalitātei.

Mūsu eksperti ir sertificēti Starptautiskā metināšanas institūtā (IIW) un mēs esam akreditēti.
Metināšanas procedūru specifikāciju (WPS - Welding Procedure Specification) izstrādi nodrošina pats ražotājs, taču to izstrāde tiek veikta pamatojoties uz neatkarīgas TUV Rheinland group - LRTDEA apstiprinātu metināšanas procedūru atestācijas protokolu (WPQR - Welding Procedure Qualification Record).
Metināšanas procesu sertifikācija notiek saskaņā ar standartiem:
• EN ISO 15610 Specifikācija un metināšanas procesu novērtējums metāliskiem materiāliem - Novērtējums, kurš ir pamatots uz testētiem metināšanā izlietojamiem materiāliem
• EN ISO 15611 Metināšanas procedūru specifikācija un novērtējums metāliskiem materiāliem - Novērtējums, kas balstās uz metināšanas iepriekšējās pieredzes materiāliem
• EN ISO 15612 Metināšanas procedūru specifikācija un novērtējums metāliskiem materiāliem - Novērtējums, pieņemot metināšanas standartprocedūru
• EN ISO 15613 Metālisku materiālu metināšanas procedūru specificēšana un novērtējums - Novērtējums uz pirmsražošanas metināšanas pārbaudes pamata
• EN ISO 15614 standarta 1 - 13 daļas dažādiem metināšanas veidiem, materiāliem un savienojumu tipiem

Cietlodēšanas procedūru apstiprināšana
Dažādu produktu izgatavošana nosaka prasības lodēšanas kvalitātei.

Mūsu eksperti ir sertificēti Starptautiskā metināšanas institūtā (IIW).

Lodēšanas procedūru specifikāciju (BPS - Brazing Procedure Specification) izstrādi nodrošina pats ražotājs, taču to izstrāde pamatojas uz neatkarīgas TUV Rheinland group-LRTDEA apstiprinātu metināšanas procedūru atestācijas protokolu (BPQR - Brazing Procedure Qualification Record)

Lodēšanas procesu sertifikācija notiek saskaņā ar standartu:
• EN 13134 Cietlodēšana - Procesa atestācija

ISO 3834
Metināšanas ražotnes sertificēšana atbilstoši standarta ISO 3834 prasībām

Ļoti svarīgi nodrošināt visaptverošu metināšanas kvalitātes kontroli visā ražošanā. Mūsu eksperti var apliecināt jūsu metināšanas procesu vadības atbilstību standarta ISO 3834 prasībām.
Metināšanas ražotnes sertificēšana notiek saskaņā ar standartiem:
• EN ISO 3834-2 - Kvalitātes prasības metālisko materiālu kausēšanas metināšanai. 2. daļa: Visaptverošas kvalitātes prasības
• EN ISO 3834-3 - Kvalitātes prasības metālisko materiālu kausēšanas metināšanai. 3. daļa: Standarta kvalitātes prasības
• EN ISO 3834-4 - Kvalitātes prasības metālisko materiālu kausēšanas metināšanai. 4. daļa: Elementārās kvalitātes prasības.

EN 1090
Būvizstrādājumu (tērauda un alumīnija konstrukciju) sertifikācija (EN 1090)

Mūsu eksperti ir sertificēti Starptautiskā metināšanas institūtā (IIW).

Būvizstrādājumu sertifikācija (atbilstības novērtēšana) notiek saskaņā ar:
• Standartu EN 1090-1 “Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 1. daļa: Atbilstības novērtēšanas prasības nesošās konstrukcijas elementiem”
• 25.03.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”
• Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011.
Atbilstības novērtēšanai (sertifikācijai) tiek izmantota sistēma 2+.