Testēšanas laboratorija akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) saskaņā ar LVS EN ISO 17025 prasībām. Akreditētās institūcijas numurs LATAK-T-028.

Testēšanas laboratorijas elastīgā akreditācijas sfēra: mašīnbūves, enerģētikas un transporta nozares objektu (t.sk cauruļvadi); metālu un metālu sakausējumu savienojumu, kas sametināti ar kausēšanas paņēmienu, nesagraujošā testēšana ar vizuālo, radiogrāfisko, ultraskaņas, penetrācijas, magnētisko daļiņu metodēm; metālu mehāniskā testēšana un metāla biezuma testēšana ar ultraskaņas metodi saskaņā ar standartmetožu aktuālajām versijām.

Elastīgās akreditācijas sfēras metožu saraksts („Apskatīt”, PDF, 257 KB)

Testēšanas laboratorija ir akreditēta veikt nesagraujošās (NDT) testēšanas, kā arī sagraujošās (mehāniskās) testēšanas metodes. Nesagraujošās testēšanas speciālisti ir sertificēti saskaņā ar standarta ISO 9712 prasībām. Laboratorija ir licencēta veikt darbības ar jonizējošā starojuma avotiem. Licences numurs RD 13 JL 0138.

Elektriskie mērījumi

Mēs piedāvājam veikt:

– Elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanu un pārbaudi;

– Būvju zibensaizsardzības un pārspriegumaizsardzības līdz 1 kV mērījumus. 

Testēšanas laboratorija piedāvā sekojošus pakalpojumus arī neakreditētajā sfērā:

• EN ISO 7438 Metāliskie materiāli - Lieces tests (6. nodaļa - Procedūra)

ISO 6507-1 Metāliskie materiāli. Vikersa cietības tests. 1. daļa: Testēšanas metode

• DIN 50159 ”Metāliskais materiāls - Cietības testēšana ar UCI metodi. - I. Daļa: Testēšanas metode”

EN 10164 “Tērauda izstrādājumi ar uzlabotām deformācijas īpašībām perpendikulāri izstrādājuma virsmai - Tehniskie piegādes nosacījumi”

• Z kvalitāte / Z tests (Z 15, Z 25, Z 35)

• Testēšana ar tecēšanas metodi (LT) LVS EN 1593, LVS EN 1779 Nesagraujošie testi - Testēšana ar tecēšanas metodi.

• Virsmas raupjuma mērīšana Ra, Rz (VRM) ISO 4287 Ģeometrisko produktu specifikācija. Virsmas tekstūra.

• Nivelēšana (NV) Pamatu nosēdes testēšana. Objektu ģeometriskās formas testēšana.

Darba vides parametru testēšana

Mēs piedāvājam veikt:

- Akustiskā trokšņa mērījumus vidē, darba vidē un telpās;

- Apgaismojuma mērīšanu darba vidē.