Testēšanas laboratorija akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) saskaņā ar LVS EN ISO 17025 prasībām. Akreditētās institūcijas numurs LATAK-T-028.

Testēšanas laboratorijas elastīgā akreditācijas sfēra: mašīnbūves, enerģētikas un transporta nozares objektu (t.sk cauruļvadi); metālu un metālu sakausējumu savienojumu, kas sametināti ar kausēšanas paņēmienu, nesagraujošā testēšana ar vizuālo, radiogrāfisko, ultraskaņas, penetrācijas, magnētisko daļiņu metodēm; metālu mehāniskā testēšana un metāla biezuma testēšana ar ultraskaņas metodi saskaņā ar standartmetožu aktuālajām versijām.

Nesagraujošā testēšana (NDT) Nesagraujošās testēšanas speciālisti ir sertificēti saskaņā ar standarta ISO 9712 prasībām. Nesagraujošās testēšanas laboratorija ir licencēta veikt darbības ar jonizējošā starojuma avotiem. Licences numurs RD 13 JL 0138.

Metožu saraksts (NDT)

LVS EN ISO 17636-1:2013

 

Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Radiogrāfiskā testēšana. 1. daļa: Rentgena un gamma staru metodes ar fotofilmu (ISO 17636-1:2013)

EN ISO 3452-1:2021

Nesagraujošā testēšana. Testēšana ar penetrācijas metodi. 1. daļa: Vispārīgie principi (ISO 3452-1:2021)

EN ISO 16809:2019

Nesagraujošā testēšana. Biezuma mērīšana ar ultraskaņu (ISO 16809:2017)

LVS EN 10160:2002

Plakanu 6 mm vai biezāku tērauda izstrādājumu ultraskaņas testēšana (atstarošanas metode).

LVS EN ISO 17640:2019

Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Ultraskaņas defektoskopija. Paņēmieni, testēšanas līmeņi un novērtējums (ISO 17640:2017)

LVS EN 13018:2016

 

Nesagraujošā testēšana. Vizuālā pārbaude. Vispārīgie principi

LVS EN 12799:2001

+A1:2004

Cietlodēšana - Nesagraujošā pārbaude cietlodētiem savienojumiem. 4.p. Vizuālā pārbaude.

LVS EN ISO 17637:2017

Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Kausējummetināšanas savienojumu vizuālā pārbaude (ISO 17637:2016)

LVS EN ISO 17638:2017

Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Magnētisko daļiņu testēšana (ISO 17638:2016)

Akceptēšanas kritēriju saraksts (NDT)

 EN ISO 5817:2014

Metināšana - Kausēšanas metināšanas savienojumu tēraudam, niķelim, titānam un to sakausējumiem (bez stara metināšanas) -Kvalitātes līmeņu noteikšana defektiem

LVS EN 12799:2001 /A1:2004  

Cietlodēšana – Nesagraujošā pārbaude cietlodētiem savienojumiem. p.4.8.

EN ISO 23277:2015 

Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Metināto šuvju testēšana ar penetrācijas metodi. Pieņemšanas līmeņi (ISO 23277:2015)

EN ISO 23278:2015 

Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Testēšana ar magnētiskajām daļiņām. Pieņemšanas līmeņi (ISO 23278:2015)

LVS EN ISO 10675-1:2022 

Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Rentgenogrāfiskās pārbaudes pieņemšanas līmeņi. 1.daļa: Tērauds, niķelis, titāns un to sakausējumi (Non-destructive testing of welds — Acceptance levels for radiographic testing — Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys  (ISO 10675-1:2021)

LVS EN ISO 10675-2:2022

Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Rentgenogrāfiskās pārbaudes pieņemšanas līmeņi. 2.daļa: Alumīnijs un to sakausējumi Non-destructive testing of welds — Acceptance levels for radiographic testing — Part 2: Aluminium and its alloys (ISO 10675-2:2021)

LVS EN ISO 11666:2018

Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Ultraskaņas testēšana. Pieņemšanas līmeņi

(ISO 11666:2018)

LVS EN 10160:2002

Plakanu 6 mm vai biezāku tērauda izstrādājumu ultraskaņas testēšana (atstarošanas metode)

EN 1090-2:2018

Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures .  7.6 Acceptance criteria. (Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 2.daļa: Tehniskās prasības tērauda konstrukcijām. p.7.6. „Pieņemšanas kritēriji)

 РД 34.17.418:1981

Инструкция по дефектоскопии  ГИБов трубопроводов из перлитной стали

 ASME B31.1-2004

Power Piping ASME Code for Pressure Piping

Sagraujošā (mehāniskā) testēšana (DT)

  Metožu saraksts

LVS EN ISO 5173:2010

+ A1:2012

Sagraujošās testēšana metālisko materiālu metinātām šuvēm. Lieces tests (ISO 5173:2009) 6.2.1.p. Testēšana ar šablonu

LVS EN ISO 9015-1:2011

Sagraujošā testēšana metālisko materiālu metinātām šuvēm. Cietības pārbaude. 1. daļa: Lokmetināto savienojumu cietības pārbaude (ISO 9015-1:2001)

LVS EN ISO 9016:2013

 

Sagraujošā testēšana metālisko materiālu metinātām šuvēm. Triecientesti. Testējamā parauga novietojums, iegriezuma orientācija un pārbaude (ISO 9016:2012)

LVS EN ISO 4136:2013

Sagraujošā testēšana metālisko materiālu metinātām šuvēm. Šķērsvirziena stiepes pārbaude (ISO 4136:2012)

LVS EN ISO 9017:2018

Metālisko materiālu metinājuma šuvju graujošā testēšana. Laušanas tests (ISO 9017:2017).

Paraugu sagatavošana pēc standarta EN ISO 9606-1 “Metinātāju kvalifikācijas pārbaude. Kausēšanas metode. 1.daļa: Tēraudi” 6.4. punkta un 13. tabulas d punkta (caurulēm ar diametru D≤ 25 mm)

LVS EN ISO 17639:2022

 

Metālisko materiālu metinājuma šuvju graujošā testēšana. Makroskopiskā un mikroskopiskā metināto šuvju pārbaude (ISO 17639:2022).

Paraugu sagatavošana pēc standarta EN ISO 9606-1 “Metinātāju kvalifikācijas pārbaude. Kausēšanas metode. 1.daļa: Tēraudi” 6.4. punkta un 13. tabulas e punkta

LVS EN ISO 148-1:2017

Metāliskie materiāli. Šarpi svārsta triecientests. 1.daļa: Testēšanas metode (ISO 148-1:2016)

EN ISO 6892-1:2019

Metāliskie materiāli. Stiepes testi. 1.daļa: Testa metode istabas temperatūrā (ISO 6892-1:2019) 10.3.3.2.1., 10.3.3.2.2., 11., 12., 20., 21. p. Parauga testēšanas raksturlielumu noteikšana – Rm, ReH, ReL. Parauga deformācijas noteikšana pēc sagraušanas – A [%], Z [%].

LVS EN ISO 9018:2016

Metināto materiālu šuvju sagraujošās pārbaudes. Stiepes pārbaude krustveida un pārlaidsavienojumiem

(ISO 9018:2015)

Elektriskie mērījumi

Mēs piedāvājam veikt:

– Elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanu un pārbaudi;

– Būvju zibensaizsardzības un pārspriegumaizsardzības līdz 1 kV mērījumus. 

Testēšanas laboratorija piedāvā sekojošus pakalpojumus arī neakreditētajā sfērā:

• EN ISO 7438 Metāliskie materiāli - Lieces tests (6. nodaļa - Procedūra)

ISO 6507-1 Metāliskie materiāli. Vikersa cietības tests. 1. daļa: Testēšanas metode

• DIN 50159 ”Metāliskais materiāls - Cietības testēšana ar UCI metodi. - I. Daļa: Testēšanas metode”

EN 10164 “Tērauda izstrādājumi ar uzlabotām deformācijas īpašībām perpendikulāri izstrādājuma virsmai - Tehniskie piegādes nosacījumi”

• Z kvalitāte / Z tests (Z 15, Z 25, Z 35)

• Testēšana ar tecēšanas metodi (LT) LVS EN 1593, LVS EN 1779 Nesagraujošie testi - Testēšana ar tecēšanas metodi.

• Virsmas raupjuma mērīšana Ra, Rz (VRM) ISO 4287 Ģeometrisko produktu specifikācija. Virsmas tekstūra.

• Nivelēšana (NV) Pamatu nosēdes testēšana. Objektu ģeometriskās formas testēšana.

Darba vides parametru testēšana

Mēs piedāvājam veikt:

- Akustiskā trokšņa mērījumus vidē, darba vidē un telpās;

- Apgaismojuma mērīšanu darba vidē.