Testēšanas laboratorija akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) saskaņā ar LVS EN ISO 17025 prasībām. Akreditētās institūcijas numurs LATAK-T-028.

Nesagraujošā testēšana (NDT)
Nesagraujošās testēšanas speciālisti ir sertificēti saskaņā ar standarta ISO 9712 prasībām.
Nesagraujošās testēšanas laboratorija ir licencēta veikt darbības ar jonizējošā starojuma avotiem. Licences numurs RD 13 JL 138.
Vizuālā testēšana (VT)
EN ISO 17637, LVS EN ISO 13018 Metināto savienojumu un pamatmetāla vizuālā pārbaude.
Kapilārā / penetrācijas testēšanas metode (PT)
EN ISO 3452-1,LVS EN ISO 23277 Metināto šuvju un pamatmetāla nesagraujošā testēšana. Metināto šuvju testēšana ar penetrāciju. Pieņemšanas līmeni.
Magnētisko daļiņu testēšanas metode (MT)
EN ISO 17638, LVS EN ISO 23278,EN ISO 9934, EN 10228-1 Metināto šuvju un pamatmetāla nesagraujošā testēšana. Testēšana ar magnētiskajām daļiņām. Pieņemšanas līmeņi.
Radiografiskā testēšana (RT)
EN ISO 17636-1, EN ISO 10675-1,2 Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Radiogrāfiskā testēšana. Pieņemšanas līmeņi: tērauds, niķelis, titāns un to sakausējumi, alumīnijs un to sakausējumi.
Ultraskaņas testēšanas metode (UT)
EN ISO 17640, EN ISO 23279, LVS EN ISO 11666 - Metināto savienojumu un pamatmetāla ultraskaņas pārbaude, metināto savienojumu indikāciju raksturošana, pieņemšanas līmeņi; GOST 14782-86 - Ultraskaņas metodes.
Laminācijas ultraskaņas testēšana pamatmetālam (ULT)
EN 10160 Plakanu tērauda izstrādājumu testēšana. Atstarošanas metode.
Ultraskaņas biezuma testēšana (UBTM)
EN 14127 Nesagraujošā testēšana. Ultraskaņas biezuma mērīšana.
Pārklājuma biezuma testēšana (UBTP)
Nemetaliskā pārklājuma biezuma ultraskaņas testēšana.
Testēšana ar tecēšanas metodi (LT)
LVS EN 1593, LVS EN 1779 Nesagraujošie testi - Testēšana ar tecēšanas metodi.
Virsmas raupjuma mērīšana Ra, Rz (VRM)
ISO 4287 Ģeometrisko produktu specifikācija. Virsmas tekstūra.
Nivelēšana (NV)
Pamatu nosēdes testēšana. Objektu ģeometriskās formas testēšana.
Testēšana ar termogrāfijas metodi (TT)
Virsmas temperatūras un siltuma zudumu testēšana.

Testēšana ar sagraujošām (mehāniskām) metodēm (DT)

Sagraujošas (mehāniskas) testēšanas laboratorijas eksperti veic dažādu materiālu paraugu testēšanu ar sagraujošās metodēm:

• Lieces tests- robežplastikuma noteikšanai
EN ISO 7438 - Lieces tests (6. nodaļa-Procedūra)
EN ISO 5173 - Lieces pārbaude (punkts 6.2. pārbaude)
• Virsmas cietības tests – cietības noteikšana pēc (skalas A;B;C) un Vikersa metodēm)
EN ISO 9015-1 - Cietības pārbaude. I. Daļa: Loka metināto savienojumu cietības pārbaude (6. Nodaļa - Testēšanas procedūra)
ISO 6507-01 Metāliskie materiāli. Vikersa cietības tests. 1.daļa: Testēšanas metode
DIN 50159 ”Metāliskais materiāls-Cietības testēšana ar UCI metodi.-
I. Daļa: Testēšanas metode”
• Triecienstigrības testēšana-(Šarpi) stigrības īpašību noteikšanai pie istabas un pazeminātām temperatūrām līdz – 60⁰C
EN ISO 148-1- Triecientests. I.Daļa: Testa metode
EN ISO 9016 Kontrolparaugu novietošana, iegriezuma orientācija un pārbaudes veikšana. (6. Nodaļa-Testēšana)
• Stiepes (šķērsvirzienā) tests - izturības īpašību novērtēšana
EN ISO 4136- Šķērsvirziena stiepes
• Laušanas tests – iekšējo defektu noteikšana
EN ISO 9017 - Laušanas tests (8. Nodaļa-Testēšanas procedūra)
• Makroskopiskā un metināto šuvju pārbaude
EN ISO 17639 - Graujošā testēšana metālisko materiālu metinātām šuvēm. Makroskopiskā un mikroskopiskā metināto šuvju pārbaude (Makroskopiskā testēšana - 8. Nodaļa-Testēšana)
• Stiprības pārbaude - tecēšanas robeža, izturības robeža, relatīvas pagarinājuma, relatīvo sašaurinājumu noteikšana
EN ISO 6892-1:2016 - Stiprības testi. I. Daļa: Testa metode telpas temperatūrā (7-16. Nodaļas - Testēšanas nosacījumi)
• Stiepes (krustveida) tests– izturības īpašību novērtēšana
EN ISO 9018 – Metināto materiālu šuvju sagraujošas pārbaudes. Stiepes pārbaude krustveida un pārlaidsavienojumiem
• Stiepes (garenvirzienā) tests - izturības īpašību novērtēšana
EN ISO 5178 - Garenvirziena stiepes pārbaude šuves metālam kausēšanas metināšanas savienojumos
• Z kvalitāte / Z tests (Z 15, Z 25, Z 35)
EN 10164 “Tērauda izstrādājumi ar uzlabotām deformācijas īpašībām perpendikulāri izstrādājuma virsmai - Tehniskie piegādes nosacījumi”

Darba vides parametru testēšana

Mēs piedāvājam veikt:
- Akustiskā trokšņa mērījumus vidē, darba vidē un telpās;
- Apgaismojuma mērīšanu darba vidē.

Elektriskie mērījumi

Mēs piedāvājam veikt:
– Elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanu un pārbaudi;
– Būvju zibensaizsardzības un pārspriegumaizsardzības līdz 1 kV mērījumus.

Testēšanas laboratorijas informatīvais buklets („Apskatīt”, PDF, 200 KB).