Personāla sertifikācijas centrs ir izveidots un savu darbību īsteno atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17024:2013 “Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām” standarta prasībām.

 Personāla sertifikācijas centrs piedāvā

1) metinātāju sertifikāciju, atbilstoši:

  • LVS EN ISO 9606-1 - Metinātāju kvalifikācijas pārbaude. Kausēšanas metināšana. 1.daļa: Tēraudi;
  • LVS EN ISO 9606-2 - Metinātāju kvalifikācijas pārbaude - Kausēšanas metināšana - 2.daļa: Alumīnijs un alumīnija sakausējumi;
  • LVS EN ISO 9606-3 - Metinātāja atestācijas pārbaude. Kausēšanas metināšana. 3.daļa: Varš un vara sakausējumi;
  • LVS EN ISO 9606-4 - Metinātāja atestācijas pārbaude. Kausēšanas metināšana. 4.daļa: Niķelis un niķeļa sakausējumi;
  • LVS EN ISO 9606-5 - Metinātāja atestācijas pārbaude. Kausēšanas metināšana. 5.daļa: Titāns un titāna sakausējumi, cirkonijs un cirkonija sakausējumi.
  • 07.2006 Ministru kabineta noteikumu Nr.588 "Metālmateriālu metinātāju un defektoskopistu sertificēšanas kārtība reglamentētajā sfērā" II nodaļa.
  • 06.2016 Ministru kabineta noteikumi Nr. 348 “Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi” 47.4. apakšpunkts (PED 2014/68/ES).

2) Lodētāju, metināšanas operatoru un kontaktmetināšanas iekārtu iestatītāju sertificēšanu, atbilstoši:

  • LVS EN ISO 13585 - Cietlodēšana. Kvalifikācijas pārbaude lodētājiem un lodēšanas operatoriem;
  • LVS EN ISO 14732 - Metināšanas personāls. Metināšanas operatoru un metināšanas iekārtu iestatītāju kvalifikācijas pārbaude metālisku materiālu mehanizētai un automatizētai metināšanai.
  • 06.2016 Ministru kabineta noteikumi Nr. 348 “Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi” 47.4. apakšpunkts (PED 2014/68/ES).

Personāla sertifikācijas procedūras apraksts pieejams šeit.

Lai pieteiktos sertifikācijai, lūdzam izmantot Pieteikuma formu, zvanīt vai sazināties elektroniski.

Pieteikuma formas - metinātāja; operatora; cietlodētāja

Sertifikāta lietošanas noteikumi - metinātāja; operatora; cietlodētāja

Sertifikācijas izmaksas

Metinātāju, lodētāju, metināšanas operatoru un kontaktmetināšanas iekārtu iestatītāju sertifikācijas izmaksas ir atkarīgas no vairākiem faktoriem, t.sk., metināšanas veida, šuves tipa, kontrolparauga materiāla un ģeometrijas, veicamo laboratorijas pārbaužu apjoma. Informācija par izcenojumiem un sertifikācijas procedūru klientam tiek sniegta pirms sertifikācijas uzsākšanas.