Mācību centrs veic darba aizsardzības speciālistu un bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācību.

Mācību centrs ir saņēmis licenci un ieguvis akreditāciju darba aizsardzībā un drošībā.

Mācību centra kompetenci apliecinošie dokumenti:
- Mācību centra reģistrācijas apliecība („Apskatīt”, PDF, 246 KB);
- Profesionālās izglītības programmas licence („Apskatīt”, JPG, 91 KB);
- Izglītības iestādes akreditācijas lapa („Apskatīt”, JPG, 75 KB);
- Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums ("Apskatīt", PDF, 129 KB).