Būvuzraudzība, naftas/gāzes cauruļvadu projekta būvekspertīze

Mēs esam būvkomersanta reģistrā un piedāvājam:

● kvalificēto būvuzraugu pakalpojumus;

● naftas/gāzes cauruļvadu projekta būvekspertīzi.