Būvuzraudzība, naftas/gāzes cauruļvadu projekta būvekspertīze

Mēs esam būvkomersanta reģistrā un piedāvājam:

- kvalificēto būvuzraugu pakalpojumus;
- naftas/gāzes cauruļvadu projekta būvekspertīzi.