Eiropas Savienībā un arī Latvijā atbilstības novērtēšanas institūciju kompetenci novērtē akreditācijas institūcijas, kuras Eiropas Savienībā darbojas saskaņā ar noteiktiem harmonizētajiem standartiem.

Latvijas Nacionālais Akreditācijas birojs (LATAK) 2002. gada 27. novembrī parakstīja Daudzpusējo atzīšanas līgumu EA MLA (Multilateral Agreement) ar Eiropas Akreditācijas kooperāciju – EA (European co-operation for Accreditation).

Tas nozīmē, ka LATAK akreditētās institūcijas tiks atzītas citās Eiropas Savienības valstīs pēc attiecīgo paziņošanas procedūru veikšanas. TÜV Rheinland Group, mūsu mātes uzņēmums ir notificēta institūcija, tās slēdzieni un atzinumi tiek atzīti ne tikai Vācijā, bet arī visās Eiropas Savienības valstīs (notificēto institūciju saraksts atbilstoši Jaunās Pieejas Direktīvām).

SIA “LRTDEA” – TÜV Reinland Grupa kompetenci ir apstiprinājis Latvijas Nacionālais Akreditācijas birojs (LATAK), piešķirot katrai struktūrvienībai savu akreditāciju, atbilstoši starptautiskajiem standartiem.

SIA „LRTDEA” – TÜV Rheinland grupa notificētās institūcijas numurs NB 1407.