Daudziem esošiem, seniem, jau ilgstoši ekspluatācija esošiem kā arī jauniem, ekspluatācijā nododamiem būvobjektiem vai rūpniecības objektiem ir nepieciešama vizuāla apsekošana un, iespējams, arī tehniskā ekspertīze. Ar attiecīgu aparatūru (fototoaparāti, droni, lāzerskeneri) un programmatūru ir iespējams realizēt trīsdimensionālu esošā objekta realitātes modeli, kuru pēc tam var izmantot apsekošanas veikšanai datorizētā vidē, vairs atkārtoti neizbraucot uz objektu. Lai šādu modeli efektīvi varētu izmantot, ir pieejama dažāda programmatūra: bezmaksas skatīšanās rīks, profesionāla galdvirsmas programmatūra un tiešsaistes sistēma modeļu pārvaldībai. Galvenās funkcijas, ko šāds risinājums piedāvā ir:

- objekta stāvokļa regulāra vizuāla fiksēšana ar drona, fotoaparāta vai lāzerskenera palīdzību;
- objekta 3D modeļa izveide;
- sekošana izmaiņām dabā un būvlaukumā interneta vidē, pieslēdzoties serverim ar pārlūkprogrammas palīdzību;
- objekta vizuālā izpēte un parametru noteikšana ar atbilstošu programmatūras rīku palīdzību;
- vienkāršota mērīšana un analīze ar bezmaksas rīka palīdzību (iespējams noteikt koordinātas, izmērīt attālumus, izrēķināt tilpumus).

Augstas kvalitātes 3D modeļa izveidei var izmantot kombinētus risinājumus: fotofiksāciju kopā ar lāzerskenēšanu (iespējams redzēt defektus un sīkas detaļas).
Iegūto modeli var izmantot par pamatu projektēšanas darbiem vai detalizētai analīzei, izmantojot profesionālu CAD programmatūru. Interneta vidē publicētos modeļus var integrēt citās BIM, ĢIS vai projektu pārvaldības sistēmās.