Iekārtu novērtēšanas inspekcija ir akreditēta LATAK atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17020 prasībām kā A grupas inspekcija.

Darba vides, veselības un darba aizsardzības nodaļa ir atzīta kompetentā institūcija darba aizsardzības jautājumos.

Testēšanas laboratorija ir akreditēta atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025 prasībām un atzīta par kompetentu veikt testēšanas darbus.

Produktu sertifikācijas centrs ir akreditēts atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17065 prasībām un atzīts par kompetentu Latvijā un ES veikt produktu atbilstības novērtēšanu.

Sistēmu sertifikācijas institūcija ir akreditēta atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17021 prasībām un atzīta par kompetentu veikt starptautiski atzītu vadības sistēmu sertifikāciju.

Mācību centrs veic darba aizsardzības speciālistu un bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācību. Mācību centrs ir saņēmis licenci un ieguvis akreditāciju darba aizsardzībā un drošībā.

Dažādu produktu izgatavošana nosaka prasības metināšanas kvalitātei. Mūsu eksperti ir sertificēti Starptautiskā metināšanas institūtā (IIW) un mēs atzīti par kompetentiem Latvijā un ES.

Mēs esam reģistrēti būvkomersanta reģistrā un piedāvājam kvalificētu būvuzraugu pakalpojumus, naftas/gāzes cauruļvadu būvprojekta būvekspertīzi.

3D realitātes modeļu pārvaldības sistēma būvniecības un rūpniecības objektiem virtuālajā ģeotelpiskajā vidē.