Dažādu produktu izgatavošana nosaka prasības metināšanas kvalitātei.
Mūsu eksperti ir sertificēti Starptautiskā metināšanas institūtā (IIW).

Strādājam saskaņā ar standartiem:

• EN ISO 15610 Specifikācija un metināšanas procesu novērtējums metāliskiem materiāliem – Novērtējums, kurš ir pamatots uz testētiem metināšanā izlietojamiem materiāliem

• EN ISO 15611 Metināšanas procedūru specifikācija un novērtējums metāliskiem materiāliem – Novērtējums, kas balstās uz metināšanas iepriekšējās pieredzes materiāliem

• EN ISO 15612 Metināšanas procedūru specifikācija un novērtējums metāliskiem materiāliem – Novērtējums, pieņemot metināšanas standartprocedūru

• EN ISO 15613 Metālisku materiālu metināšanas procedūru specificēšana un novērtējums – Novērtējums uz pirmsražošanas metināšanas pārbaudes pamata

• EN ISO 15614 standarta 1 – 13 daļas dažādiem metināšanas veidiem, materiāliem un savienojumu tipiem

• EN 13134 Cietlodēšana – Procesa atestācija

• EN ISO 3834-2 – Kvalitātes prasības metālisko materiālu kausēšanas metināšanai. 2. daļa: Visaptverošas kvalitātes prasības

• EN ISO 3834-3 – Kvalitātes prasības metālisko materiālu kausēšanas metināšanai. 3. daļa: Standarta kvalitātes prasības

• EN ISO 3834-4 – Kvalitātes prasības metālisko materiālu kausēšanas metināšanai. 4. daļa: Elementārās kvalitātes prasības.