Verifikācijas institūcija ir izveidota ar mērķi nodrošināt operatoru darbību SEG emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā, pamatojoties uz emisiju datu monitoringu un ikgadējo SEG emisiju ziņojumu iesniegšanu, kas tiek nodrošināta atbilstoši ES vadlīnijām un Latvijas likumdošanai.

Verifikācijas pamatuzdevums ir nodrošināt, ka SEG emisiju ziņojumos tiek norādīti ticami un pareizi emisiju dati. Šī mērķa sasniegšanai institūcija nodrošina akreditētus verifikācijas pakalpojumus, kuri balstās uz ES Regulas Nr. 600/2012, 6. un 7. pantā deklarētajiem verifikācijas pamatprincipiem.