Lai iekārta varētu nonākt Latvijas vai ES tirgū, ražotājam nepieciešams novērtēt tās atbilstību Ministru kabineta noteikumu un ES direktīvu prasībām.

Produktu sertifikācijas centrs ir akreditēts atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17065:2013 prasībām un atzīts par kompetentu Latvijā un ES veikt produktu atbilstības novērtēšanu un izsniegt atbilstības sertifikātu ar Notificētās institūcijas numuru 1407.

Produktu sertifikācijas centrs veic atbilstības novērtēšanu atbilstoši ES direktīvu un Ministru kabineta noteikumu prasībām:

• ES tipa pārbaude (modulis B (produkcija) un B (projekts));

• Atbilstība tipam (modulis C1);

• Atbilstība tipam (modulis C2);

• Atbilstība tipam (modulis C);

Pieteikums produktu (iekārtu) sertifikācijai („Apskatīt”,DOCX, 53,7 KB).

Sertifikācija tiek veikta atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 207 no 20.04.2016. „Vienkāršu spiedtvertņu noteikumi” un Direktīvai 2014/29/ES.

• Iekšējā ražošanas kontrole un uzraudzītas spiedieniekārtu pārbaudes pēc nejauši izvēlētiem intervāliem (modulis A2);
• ES Produkcijas tipa pārbaude (modulis B (produkcijas tips));

• ES Projekta tipa pārbaude (modulis B (projekta tips));

• Atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un uzraudzītām spiedieniekārtu pārbaudēm pēc nejauši izvēlētiem intervāliem (modulis C2);

• Atbilstība tipam, pamatojoties uz spiedieniekārtu verificēšanu (modulis F);

• Atbilstība, pamatojoties uz vienības verificēšanu (modulis G).

Pieteikums produktu (iekārtu) sertifikācijai („Apskatīt”, DOCX, 53,7 KB).

Sertifikācija tiek veikta atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 348 no 07.06.2016. „Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi” un Direktīvai 2014/68/ES.

• Rezervuāra tipa pārbaude (punkts 4.2.);

• Rezervuāra projekta pārbaude (punkts 4.3.);

• Rezervuāra verifikācija (punkts 4.4.);

• Rezervuāra eksemplāra pārbaude (punkts 4.5.).

Pieteikums produktu (iekārtu) sertifikācijai („Apskatīt”, DOCX, 52,3 KB).

Sertifikāciju veic atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 339 no 25.04.2006. „Noteikumi par prasībām bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko preparātu (produktu) uzglabāšanas rezervuāru projektēšanai, uzstādīšanai, par to atbilstības novērtēšanas kārtību un tirgus uzraudzību”.

• Lifta vienības verificēšana (modulis G).

Pieteikums lifta sertifikācijai („Apskatīt”, DOCX, 52,3 KB).

Sertifikācija tiek veikta atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 206 no 05.04.2016. „Liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas un atbilstības novērtēšanas noteikumi” un Direktīvai 2014/33/ES.

• Koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes process (nodaļa 5).

Iesniegums termiskās apstrādes procesa sertifikācijai („Apskatīt”, DOCX, 48,2 KB).

Sertifikāciju veic atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 145 no 28.02.2012. „Noteikumi par fitosanitāriem pasākumiem un to piemērošanas kārtību koksnes iepakojamam materiālam” un standarta SFP Nr.15 „Starptautiskajā tirdzniecībā izmantotā koksnes iepakojamā materiāla reglamentācija” prasībām („Apskatīt”, DOC, 202 KB).

Sertifikācijas centra speciālisti paralēli sekmīgi darbojās arī Eiropas Savienības notificētās institūcijas Industrie Service TÜV Rheinland Group (notifikācijas numurs – 0035) sastāvā. Tas dod iespēju Latvijas ražotājiem piedāvāt savu preci Eiropas Savienības tirgū ar plaši pazīstamas firmas pārbaudes simboliku, kā arī sertificēt jomās, kurās Latvijas Republikā nav sertifikācijas institūcijas.