Testēšanas laboratorija ir akreditēta atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām un atzīta par kompetentu veikt testēšanas darbus:

Katlu un spiedieniekārtu, cauruļvadu, bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru, gāzes iekārtu, celtņu, metālizstrādājumu, metālkonstrukciju un metināto savienojumu nesagraujošā testēšana un metālu sagraujošā testēšana.

Izmantotās testēšanas metodes – ultraskaņas, vizuālā, radiogrāfijas, penetrācijas, magnētisko daļiņu metodes, lieces, cietības, stigrības, stiepes, makroskopijas, laušanas pārbaudes.

Visi laboratorijas nesagraujošās testēšanas kontroles inženieri ir atestēti atbilstoši standarta ISO 9712 prasībām.

Akustiskā trokšņa mērījumus vidē, darba vidē un telpās.

Veicam arī tēraudu spektrālo analīzi un apgaismojuma mērīšanu darba vidē.

Testēšanas laboratorijas informatīvais buklets („Apskatīt”, PDF, 200 KB).