Sistēmu sertifikācijas institūcija ir akreditēta atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17021 prasībām un veic starptautiski atzītu vadības sistēmu sertifikāciju atbilstoši:

kvalitātes vadības sistēma ISO 9001:2008 un ISO 9001:2015 standartam;
• vides vadības sistēma ISO 14001:2004 un ISO 14001:2015 standartam;
• arodveselības un darba drošuma vadības sistēma OHSAS 18001:2007 standartam;
• energopārvaldības sistēma ISO 50001:2011 standartam.
Par citām vadības sistēmu sertifikācijas iespējām, lūdzam interesēties atsevišķi.

Ieviešot un sertificējot vadības sistēmu uzņēmums:
• demonstrē klientiem rūpes par pakalpojuma un produkta kvalitāti;
• ievērojami ietaupa izmaksas, samazinot neatbilstību skaitu, palielinot darba efektivitāti;
• rada uzticamību partneros un nodrošina starptautisku atpazīstamību;
• veicina ilgtspējīgu uzlabojumu ieviešanu uzņēmuma procesos un struktūrās;
• nodrošina savus darbiniekus ar labāku komunikāciju un informācijas pieejamību.

Informāciju par ISO 9001, ISO 14001 un ISO 50001 var iegūt Starptautiskās standartizācijas organizācijas (ISO) interneta vietnē www.iso.org vai Latvijas nacionālās standartizācijas institūcijas (LVS) interneta vietnē www.lvs.lv.
LRTDEA TUV Rheinland piedāvā apmācības par standartu ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001, ISO 50001 un jaunā standarta ISO 9001:2015 prasībām.

Informatīvais buklets („Apskatīt”, PDF, 333 KB).