Mēs esam būvkomersanta reģistrā un piedāvājam kvalificēto būvuzraugu pakalpojumus:

● Elektroietaišu būvuzraudzība